Čelni ljudi WHO-a ne prestaju plašiti svjetsku javnost: Pandemija će trajati i do pet godina