Granična policija Bosne i Hercegovine raspisala je natječaj za posao

4,430 ABC portal 07.studenog 2017. 11:15
granična policija
NATJEČAJ ZA POSAO

Granična policija Bosne i Hercegovine raspisala je natječaj za posao, te vrši prijem IX klase kadeta. Natječaj je raspisan za stotinu kadeta s najmanje završenim IV stupnjem školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu''Policajac''. Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uvjete: a) državljanstvo BiH; b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života; c) najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca, d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije) e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije, f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim kkaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala; g) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu s kaznenim zakonodavstvom.
 

Prijava na oglas se podnosi isključivo na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine, Sarajevo ili s web saitea Granične policije Bosne i Hercegovine (Prijava na javni oglas za prijem kadeta u graničnu policiju Bosne i Hercegovine u činu „policajac“).

Prijavu na oglas s neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine

Reufa Muhića 2-A, 71 000 Sarajevo, s naznakom ''Prijava na Javni oglas za prijem kadeta''.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj tiskovini.

Više informacija potražite na stranicama Granične policije.

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,95583
Srednji: 1,95583
Prodajni: 1,95583

Jedinica: 100
Kupovni: 25,893429
Srednji: 25,958325
Prodajni: 26,023221

Jedinica: 1
Kupovni: 1,272132
Srednji: 1,27532
Prodajni: 1,278508

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,730171
Srednji: 1,734507
Prodajni: 1,738843

Jedinica: 1
Kupovni: 1,836179
Srednji: 1,840781
Prodajni: 1,845383

Jedinica: 1
Kupovni: 2,178118
Srednji: 2,183577
Prodajni: 2,189036