Probijena druga cijev tunela Ivan

769 ABC portal 06.listopada 2021. 15:15
1721 METAR

Druga cijev tunela Ivan dužine 1721 metar na dionici Tarčin – Konjic danas je probijena oko tri tjedna prije predviđenog roka. Tunel Ivan, kapitalni je projekt koji će znatno promijeniti cestovnu infrastrukturu u Bosni i Hercegovini, na nadmorskoj visini i do 1020 metara je središnja točka koja spaja Bosnu i Hercegovinu.  Probijanju tunela Ivan nazočio je v.d. izvršni direktor Sektora za projektiranje i građenje JP Autoceste FBiH, Ešef Džafić, sa Šefom projekta na poddionici Tarčin – Ivan, Erminom Handžarom, i suradnicima.  

Radovi na probijanju tunela kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo započeli su u siječnju prošle godine. U srpnju ove godine probijena je lijeva cijev 1761 metara.  Probijalo se 24 sata dnevno, u tri smjene. Prosječno dnevno napredovanje u probijanju cijevi bilo je do 3,5 metara, a iskopano je ukupno 330.000 prostornih metara materijala koji se ugrađuje u nasip trase autoceste. Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake, a lijeva i desna cijev su spojene sa pet poprečnih veza, kao i jednom poprečnom vezom za prolaz interventnih vozila.  Radovi su se izvodili u jako izazovnoj i složenoj geološkoj strukturi, litološki sastav je bio heterogen, tako da je bilo nepredviđenih okolnosti koje su prevaziđene.

U tijeku je izrada sekundarne obloge tunela Ivan, do sada je izvedena na način da je armirana čitavom dužinom u obje cijevi, te je izveden podnožni svod. Ovo govori koliko je okolno tlo bilo nestabilno i koliko je trebalo sigurnosnih mjera i podgrade izvesti da bi se osigurala stabilnost tunela. Završetak betoniranja sekundarne obloge očekuje se u ožujku 2022. godine, a instalacije i oprema počet će se ugrađivati početkom 2022. godine.
 

Izvođač radova na ovoj poddionici je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH). Nadzor nad izgradnjom vrši IRD Engineering S.r.l. iz Italije. Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 milijuna eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 11,4 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).  S druge strane vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 66.584.028,92 eura bez PDV-a i financira se sredstvima osiguranima kod Europske investicijske banke (EIB)  i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 milijuna eura. Radovi na poddionici Tarčin – Ivan ukupne dužine 6,9 kilometara teku planiranom dinamikom.  Predviđeni rok puštanja u promet je ljeto 2022. godine.

Tagovi:

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,955830
Srednji: 1,955830
Prodajni: 1,955830

Jedinica: 100
Kupovni: 25,918197
Srednji: 25,983155
Prodajni: 26,048113

Jedinica: 1
Kupovni: 1,348172
Srednji: 1,351551
Prodajni: 1,354930

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,727872
Srednji: 1,732203
Prodajni: 1,736534

Jedinica: 1
Kupovni: 1,878252
Srednji: 1,882959
Prodajni: 1,887666

Jedinica: 1
Kupovni: 2,293929
Srednji: 2,299678
Prodajni: 2,305427