Potrošnja 4 kg maline po stanovniku riješila bi probleme uzgajivača maline