Croatia osiguranje

Croatia osiguranju odobrena kupnja Central osiguranja i Testing centra

Konkurencijsko vijeće BiH odnijelo je rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga neživotnog osiguranja u Bosni i Hercegovini koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Croatia osiguranje d.d. Zagreb, nad privrednim subjektom Central osiguranje d.d. Sarajevo, kupovinom većinskog dioničkog udjela. 

Croatia osiguranje podnijelo zahtjev Konkurencijskom vijeću za preuzimanje Central osiguranja

Konkurencijsko vijeće BiH primilo je prijavu namjere koncentracije koju je podnijelo Croatia osiguranje d.d. Zagreb, a koja se odnosi na kupovinu cjelokupnog paketa dionica društva Central osiguranje d.d. Sarajevo. 

- Ova koncentracija, prema podacima iz prijave, imat će učinak na relevantnom tržištu usluga neživotnog osiguranja na području Bosne i Hercegovine, navodi se u informaciji Konkurencijskog vijeća BiH. 
 

Croatia osiguranje dvama preuzimanjima do pozicije tržišnog lidera u BiH

ZAGREB - Jučer su potpisani su Ugovori o kupovini 100 posto udjela u Central osiguranju d.d. i Testing Grupi u Bosni i Hercegovini. Ugovori o kupoprodaji steći će valjanost nakon prikupljenih odobrenja nadležnih regulatornih tijela o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.

Preuzimanjem Central osiguranja i Testing Grupe Croatia osiguranje BiH povećat će ukupan tržišni udio na 13 posto te postati tržišni lider, uz snažan potencijal za daljnji rast na bosansko-hercegovačkom tržištu.

 

Pretplati se na RSS - Croatia osiguranje