Vlada FBiH: Intenzivirati aktivnosti na pripremi i izgradnji VE Poklečani

418 ABC portal 16.lipnja 2021. 17:30
PRIPREMA I IZGRADNJA

Danas donesenom Odlukom, Vlada Federacije BiH je Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar utvrdila obvezu da nastavi i intenzivira aktivnosti na pripremi i realizaciji izgradnje elektroenergetskog objekta Vjetroelektrane VE Poklečani snage 132 MW.

Ovo javno poduzeće zaduženo je i da na teritoriju općine Posušje formira posebnu organizacijsku jedinicu za izgradnju

Elektroprivreda HZ HB dužna je pripremiti Plan financiranja izgradnje VE Poklečani i pratećih objekata (sa strukturom izvora financiranja i udjelom izvora u financiranju, dinamikom utroška sredstava i drugim) vodeći računa da će izgradnja biti financirana po modelu koji predviđa angažiranje vlastitih i kreditnih sredstava (iz dobiti, amortizacije i/ili kombinacija s kreditom banaka, te međunarodnih fondova i financijskih institucija).
 

Vlada je zadužila Elektroprivredu HZ HB da pripremi dinamički Plan pripreme i izgradnje.

VE Poklečani, vodeći računa o okvirnim rokovima u nastavku pripremnih aktivnosti i završetku izgradnje 2024. godine.

Dužna je i da, sukladno važećim zakonima o koncesijama, kod nadležnih županijskih i općinskih organa osigura potrebne akte za izgradnju VE Poklečani.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da prati i koordinira sve aktivnosti od istražnih radova, izrade investicijsko-tehničke dokumentacije, pribavljanja neophodnih upravnih dozvola, odobrenja i suglasnosti, izgradnje objekata i puštanja u pogon, te da o progresu redovito informira Vladu FBiH, nakon čega će Vlada o provedenim aktivnostima informirati Parlament FBiH.
 

Tagovi:

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,955830
Srednji: 1,955830
Prodajni: 1,955830

Jedinica: 100
Kupovni: 25,983091
Srednji: 26,048212
Prodajni: 26,113333

Jedinica: 1
Kupovni: 1,317491
Srednji: 1,320793
Prodajni: 1,324095

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,643174
Srednji: 1,647292
Prodajni: 1,651410

Jedinica: 1
Kupovni: 1,808436
Srednji: 1,812968
Prodajni: 1,817500

Jedinica: 1
Kupovni: 2,293066
Srednji: 2,298813
Prodajni: 2,304560