Donose se nove mjere, u BiH planirano zapošljavanje više od 40.000 osoba u ovoj godini

1,225 ABC portal 04.kolovoza 2021. 07:45
PLANIRANO ZAPOŠLJAVANJE

Više od 40.000 osoba s evidencija zavoda i službi za zapošljavanje u BiH dobit će posao u ovoj godini, barem tako je predviđeno u nacrtu plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2021. Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2021. godinu uradili su predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje RS-a i Zavoda za zapošljavanje Distrikta Brčko, piše Večernji list BiH. 

Programske mjere 
Tržište rada u BiH već od drugog tromjesečja 2020. bilo je pod snažnim utjecajem pandemije COVID-19, a ekonomske posljedice izazvane pandemijom, kao i složena situacija na tržištu rada u značajnoj mjeri opredjeljuju i programske aktivnosti zavoda i službi zapošljavanja u BiH za 2021. Planirane aktivnosti temelje se i na osnovnim pokazateljima o stanju nezaposlenosti i kretanjima na tržištu rada u 2020. - Pandemija COVID-19 i restriktivne mjere u komunikaciji s ključnim korisnicima, poslodavcima i nezaposlenim osobama zahtijevali su i posebnu organizaciju kompletnog procesa rada u zavodima i službama zapošljavanja u BiH, što će imati utjecaja i na rad u 2021. U 2020. prosječan broj korisnika novčane naknade za nezaposlene u BiH bio je 18.166, a ovaj se broj u odnosu na 2019. povećao za 40% - stoji u dokumentu. Budući da je pandemija trajala cijele 2020., i u 2021. očekuje se dodatno povećanje zahtjeva. Pri utvrđivanju mjera aktivne politike zapošljavanja vodilo se računa o realizaciji zadataka ostvarenih u prethodnoj godini, kao i kretanjima na tržištu rada u BiH prouzročenim pandemijom.

Mjere iz dokumenta prilagođene su potrebama i zahtjevima tržišta rada i usklađene su s okvirnim strateškim, zakonskim i planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja u BiH. - Federalni zavod za zapošljavanje u 2021. planira usvojiti programe aktivne politike zapošljavanja. Planirano je da u 2021. programima aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno 12.000 nezaposlenih - stoji u dokumentu. Cilj provođenja ovih programa je zaposliti 11.500 osoba.

RS i Distrikt Brčko Prateći kretanja na tržištu rada, kao i ostvarene rezultate tijekom 2020., Zavod za zapošljavanje RS-a u 2021. opredijelio se za različite oblike aktivnog djelovanja koji za posljedicu imaju realizaciju ključnih funkcija koje su definirane Zakonom, strateškim dokumentima i aktima Zavoda. - Imajući u vidu ostvareni trend zapošljavanja osoba s evidencije u 2020. i mjerama aktivne politike zapošljavanja, planirano je da se 2021. zaposli 30.000 nezaposlenih s evidencije Zavoda - navodi se. Programom rada Zavoda za zapošljavanje Distrikta Brčko predviđeno je da 140 nezaposlenih prođe neki od programa stručnog osposobljavanja, obuka i priprema za zaposlenje. Inače, broj zaposlenih u BiH u 2020. smanjen je u odnosu na 2019. Prosječan broj zaposlenih iznosio je 812.592 i u odnosu na prosjek u 2019. smanjen je za 10.538 ili 1,3%. Broj zaposlenih u FBiH smanjen je za 11.321 ili 2,1%, u RS-u povećan za 746 ili 0,3%, dok je u Brčkom veći za 37 ili 0,2%.

Tagovi:

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,955830
Srednji: 1,955830
Prodajni: 1,955830

Jedinica: 100
Kupovni: 25,957855
Srednji: 26,022912
Prodajni: 26,087969

Jedinica: 1
Kupovni: 1,477202
Srednji: 1,480904
Prodajni: 1,484606

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,902986
Srednji: 1,907755
Prodajni: 1,912524

Jedinica: 1
Kupovni: 2,008587
Srednji: 2,013621
Prodajni: 2,018655

Jedinica: 1
Kupovni: 2,305858
Srednji: 2,311637
Prodajni: 2,317416